טכנולוגיות - גרונטכנולוגיה

טכנולוגיות - גרונטכנולוגיה

 

גרונטכנולוגיה הינה שטח מקצועי ובין-תחומי, המשלב גרונטולוגיה וטכנולוגיה, ועושה שימוש, בין היתר, בטכנולוגיה מסייעת (Assistive Technology), ועיצוב מכליל (Inclusive Design) לחיים עצמאיים ושיתוף בחברה של זקנים, תוך שמירה על בריאותם, בטיחותם ונוחות חייהם.

גרונטכנולוגיה נמצאת בצומת הדרכים של טכנולוגיה מתקדמת – וגיל מתקדם.

הצורך: 

בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים טכנולוגיים מרחיקי לכת המשפיעים על כל תחומי החיים – הטלפון החכם הנייד, טאבלטים, ידע, נתונים וכו'. בעולם בו הביקוש לשירותים חברתיים ורפואיים לאוכלוסיית הגיל השלישי גובר, יש צורך לבחון ולהטמיע שירותים טכנולוגיים אשר יכולים לסייע במתן השירותים ובאופן ניהולם ואספקתם.  

מטרה מרכזית:

רתימת טכנולוגיות לטובת מערכת השירותים לזקן במטרה:

  • לסייע בשיפור תפקוד ובמניעת הידרדרות של קהלי היעד – לשירות משימת החומש של אשל.

  • יעול והתמקצעות של השירותים ודרכי העבודה שלהם.

כיווני פיתוח:

  • זיהוי טכנולוגיות רלוונטיות לטובת שיפור תפקוד ומניעת הידרדרות (בנושאים של פרקטיקות שיקום, פתרונות תעסוקה, מודלים לתיאום טיפול, הכנה לפרישה וחינוך פיננסי) ושילובן בשירותים קיימים בתחום ובתהליכי הפיתוח של השירותים החדשים.

  • זיהוי טכנולוגיות תמך וניהול רלוונטיות להתמקצעות השירותים הקיימים (מרכזי יום, קהילות תומכות, חוק סעוד, מרכזי יום).

  • סיוע מקצועי ומתן ליווי ליזמים המקדמים פתרונות טכנולוגיים בתחום הזִקנה.

  • חשיפה של מפתחי שירותים וספקי שירותים בתחום הזִקנה לפתרונות טכנולוגיים רלוונטיים להם.

תכניות להעלאת מודעות