פרק ג. הפסקת העסקה המתמשכת במקרה של פטירת הצרכן, אשפוזו לתקופה ממושכת או מעבר של הצרכן למעון

פרק ג. הפסקת העסקה המתמשכת במקרה של פטירת הצרכן, אשפוזו לתקופה ממושכת או מעבר של הצרכן למעון

לאחר העתקת מקום מגוריו של הצרכן למעון, אשפוזו לתקופה ממושכת במוסד רפואי או פטירתו, תפסק העסקה ולא ימשיכו החיובים המוטלים על הצרכן לפי החוזה לחול עליו, או לחול על אדם אחר. כלומר לא יהיה תוקף לתנאי בחוזה לעסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה הקובע, במפורש או במשתמע, שהחיובים ימשיכו לאחר קרות הנסיבות הללו.

הסבר על פרקי החוק