הגנות לצרכנים בעסקאות מתמשכות לקבלת שירותי רפואה

הגנות לצרכנים בעסקאות מתמשכות לקבלת שירותי רפואה

בחודש יולי 2010 תוקן חוק הגנת הצרכן,התשמ"א – 1981 וקבע הוראות והגנות לצרכנים שעושים עסקאות לקבלת שירותי רפואה. 
עסקה מתמשכת בשירותי רפואה מוגדרת בהרחבה והיא כוללת טיפול סיעודי ושירותי תמיכה רפואית הכוללים הסעה באמבולנס, ייעוץ רפואי, לחצן מצוקה, אספקת מכשיר או ציוד רפואי. 
מדובר על שירותים שניתנים על ידי חברות פרטיות וגופים שאינם קופת חולים, בית אבות או בית חולים. 
התיקון לחוק נעשה מתוך כוונה להגן על צרכנים שנמצאים במצבי חולי וזקוקים מאוד לאותם שירותי תמיכה רפואיים וקיים חשש לניצול המצוקה של אותם צרכנים. התיקון נעשה בעקבות תלונות רבות על אופן ערכית העסקאות והתוכן שלהן. 

הסבר על פרקי החוק