גישות לטיפול בזקן למרפאים בעיסוק - היבטים רפואיים

גישות לטיפול בזקן למרפאים בעיסוק - היבטים רפואיים

שם רכז הקורס: 
מירי יבין
אוכלוסיות יעד: 

פרטים נוספים

תאריך התחלה: 
ב', 27/04/2020
תאריך סיום: 
ב', 08/06/2020
ימים ושעות לימוד: 
ב
15:00-9:00
היקף הקורס: 
מספר שעות: 
42
מספר מפגשים: 
7
מחיר הקורס: 
640 ש"ח
מיקום הקורס: 
סוג המוסד: 
מרכז הדרכה אשל קרית ביאליק
טלפון: 
04-8400448
פקס: 
04-8720384
דואר אלקטרוני: