תפיסות וכלים בליווי רוחני לאנשי מקצוע בתחום הזיקנה, קריית ביאליק

תפיסות וכלים בליווי רוחני לאנשי מקצוע בתחום הזיקנה, קריית ביאליק

סוג קורס: 
שם המחלקה: 
מרכז גליקמן להשתלמוית והדרכה של אשל, קריית ביאליק
שם רכז הקורס: 
גב' מירי יבין
אוכלוסיות יעד: 

תיאור

מטרות הקורס: הקניית ידע בסיסי בהמשגה ותיאוריות בנושא רוחניות בכלל ורוחניות וזקנה בפרט, הקניית ותרגול כלים, מיומנויות והתערבויות מהעולם הרוחני לאיש המקצוע בתחום הזקנה, פיתוח מודעות וגישה חיובית להיבט הרוחני בטיפול בזקנים, בני משפחה וצוות במרכזי יום.

נושאי לימוד: מה בין ליווי רוחני וטיפול? הגדרות של רוחניות פסיכוסינטזה - מפת עבודה לשילוב ליווי רוחני בעבודה הטיפולית. כלים של ליווי רוחני - תשאול רוחני ותרגול רוחני, עבודה עם טקסטים שונים, עבודה בכלים יצירתיים, ההיבט הרוחני בעבודת אנשי המקצוע: עבודה סוציאלית, סיעוד, ריפוי בעיסוק, רפואה , ליווי רוחני ובהיבט רב תרבותי ובהיבט היהודי, הצגת מקירם ודיון בפורמט של ליווי רוחני קבוצתי (כולל self care)

פרטים נוספים

תאריך התחלה: 
ג', 14/01/2020
תאריך סיום: 
ג', 24/03/2020
ימים ושעות לימוד: 
ג
15:00-9:00
היקף הקורס: 
מספר שעות: 
60
מספר מפגשים: 
10
מחיר הקורס: 
840 ש''ח
מיקום הקורס: 
הקורס מעניק: 
גמול השתלמות
תעודה
סוג המוסד: 
מרכז הדרכה אשל קרית ביאליק
כתובת לפניות: 

מרכז אשל להשתלמות והדרכה ע''ש גליקמן, המרכז הלאומילהדרכת עובדי הבריאות ע''ש מורד ס. דלח, מרכז רפואי ע''ש שיבא,תל השומר 52621

טלפון: 
04-8400448
דואר אלקטרוני: 
הערות: 

הקורס יתקים מרכז אשל להשתלמות והדרכה ע''ש גליקמן, המרכז הלאומי להדרכת עובדי הבריאות ע''ש מורד ס. דלח, מרכז רפואי ע''ש שיבא תל השומר