שיטת התיקוף - תקשורת עם חולי דמנציה - תל השומר

שיטת התיקוף - תקשורת עם חולי דמנציה - תל השומר

שם רכז הקורס: 
ארית לק
אוכלוסיות יעד: 

תיאור

שיטת התיקוף פותחה ע"י גב' נעמי פייל, עו"ס ומנהלת המכון להכשרה ל-Validation בארצות הברית.
השיטה מבוססת על מתן תוקף לרגשותיהם של זקנים עם דמנציה, קבלתם תוך אמפטיה, ושמירה על כבודם.
השיטה ייחודית בכך שהיא מאפשרת להתמודד ביעילות עם בעיות התנהגות מהן סובלים זקנים אלו.
 
יעדי הקורס:
המשתלמים יזהו את השלבים השונים בדמנציה ויתאימו את טכניקות הטיפול המתאימות לכל שלב ע"פ שיטת התיקוף.
המשתלמים יכירו שיטות טיפול אחרות וישוו ביניהן לבין שיטת התיקוף.
 
אוכלוסיית היעד:  עובדים עם זקנים עם דמנציה בכל המקצועות והתפקידים.
 
נושאי הלימוד:
עקרונות בסיסיים של שיטת התיקוף
שלבי הטיפול וטכניקות תיקוף
שיטות טיפול אחרות והשוואתן לשיטת תיקוף 

פרטים נוספים

תאריך התחלה: 
ד', 22/01/2020
תאריך סיום: 
א', 17/01/2021
ימים ושעות לימוד: 
ד + ה
15:00-9:00
היקף הקורס: 
מספר שעות: 
80
מספר מפגשים: 
10
מחיר הקורס: 
1200 ש"ח
מיקום הקורס: 
הקורס מעניק: 
גמול השתלמות
סוג המוסד: 
מרכז הדרכה אשל תל השומר
אזור גאוגרפי: 
טלפון: 
073-3722045
דואר אלקטרוני: