ג'וינט ישראל - אשל, יחד בעשייה חברתית למען הזקנים - טאבלט

ג'וינט ישראל - אשל, יחד בעשייה חברתית למען הזקנים - טאבלט