לחיות עם המוות, תל השומר

לחיות עם המוות, תל השומר

שם המחלקה: 
מרכז גליקמן להשתלמוית והדרכה של אשל, תל השומר
שם רכז הקורס: 
ד"ר רינת לפשיץ
אוכלוסיות יעד: 

תיאור

מטרות הקורס: הקניית ידע בסיסי בסוגיות וגישות הקשורות לנושא האובדן והמוות בעבודה עם זקנים, בני משפחה וצוותים בשירותים לזקנים. הקניית מיומנויות מגוונות להתמודדות אישית ומקצועית בסוגיות של מוות וסוף החיים, פיתוח מודעות, מתן עידוד ולגיטימציה להתמודדות ישירה וגלויה עם אובדן ומוות.

נושאי לימוד: עמדות אישיות וחברתיות כלפי המוות. תפיסת המוות בהיבט רב תרבותי כלפי המוות. תהליכי אבל ומשמעותם. אבל אובדן ומוות: תיאוריה ופרקטיקה, אובדן, שכול ומוות במשפחה המזדקנת: תיאוריה ופרקטיקה, ליווי ורחני, אמונות ורוחניות בסוף החיים. החולה הנוטה למות ועקרונות הטיפול הפליאטיבי, דילמות אתיות והבטים משפטיים בסוף החיים, סגנונות תקשורת בסוף החיים, "תשישות חמלה": כלים לשמירה עצמית של המטפל, המוות, העובד והתרבות הארגונית, טקסי סיום ופרידה.

פרטים נוספים

תאריך התחלה: 
ב', 13/01/2020
תאריך סיום: 
ב', 23/03/2020
ימים ושעות לימוד: 
ב
15:00-9:00
היקף הקורס: 
מספר שעות: 
60
מספר מפגשים: 
10
מחיר הקורס: 
840 ש''ח
מיקום הקורס: 
כתובת לפניות: 

מרכז אשל להדרכה ולפיתוח ידע ע''ש גליקמן, המרכז הלאומי להדרכת עובדי הבריאות ע''ש מורד ס. דלח, מרכז רפואי שיבא, תל השומר 52621

טלפון: 
03-5343379
פקס: 
03-5340573
דואר אלקטרוני: 
הערות: 

מרכז אשל להדרכה ולפיתוח ידע ע''ש גליקמן, המרכז הלאומי להדרכת עובדי הבריאות ע''ש מורד ס. דלח, מרכז רפואי שיבא, תל השומר 52621