הפצת ידע ופרקטיקות

הפצת ידע ופרקטיקות

יחידה זו עוסקת בהפצה ובהטמעה של ידע, פרקטיקות ומודלים להפעלת תכניות בצורה רחבה ומיטבית בקרב אנשי מקצוע בתחום הזקנה, מערכות השירותים, קובעי המדיניות ואנשי מחקר ואקדמיה, תוך העלאת מודעות לנושא הזקנה בקרב הציבור במטרה לשפר את רווחתו ומעמדו של הזקן בישראל.

 

תכניות להעלאת מודעות

 צעירים יוצרים זקנה בסרטים' היא תכנית אשר פותחה בג'וינט ישראל אשל במטרה להעמיק את המודעות לזקנה באמצעות סיוע בהפקת סרטים עלילתיים ודוקומנטריים שיצרו סטודנטים מבתי ספר לקולנוע מן המובילים בארץ' במסגרת...
סדרת רשת דוקומנטרית, אינטימית, אנושית ומרגשת המציגה עשרה מפגשים עם עשרה זקנים החיים בישראל, שדרכם מנסים היוצרים להבין  מה זה להיות אדם זקן: איך מתמודדים עם השנים המצטברות, עם הגעגועים, עם הבדידות, עם...
פרויקט בשיתוף בצלאל - האקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
2018

במסגרת קורס צילום וידאו למעצבים בהנחייתו של ארי עמית, יצרו סטודנטים שנה ב' מהמחלקה לתקשורת חזותיות, סרטונים קצרים הממחישים...