שדרוג תשתיות קיימות

שדרוג תשתיות קיימות

תשתיות ושרותים קיימים כמו מרכזי יום, קהילות תומכות  וכד' - פותחו לפני מספר עשורים ודורשים כיום עדכונים והתאמות לצרכים המשתנים של הזקנים ובני משפחתם.

חסרים כיום מענים נוספים ש"בין הבית למוסד" , פתרונות משלימים לזקנים בירידה תפקודית על מנת לאפשר להם להמשיך ולהתגורר בביתם, בקהילה ולאפשר להם ולבני משפחותיהם, איכות חיים טובה יותר. החשיבה והעשייה יתמקדו  בהנגשה/ הרחבה/ הגמשה של סל השרותים המוצע במסגרת התשתיות הקיימות ושילוב שרות של תאום טיפול.

מטרה מרכזית:

הנגשה, הרחבה והגמשה של סל השירותים המוצעים לזקן ולבני משפחתו בתשתיות קיימות במטרה לאפשר לו להמשיך ולהתגורר בביתו ולהקל על בני המשפחה המטפלים בו.

יעדים מרכזיים ב- 2016:

  • פיתוח קונספט מוסכם לדור הבא של קהילה תומכת
  • פיתוח קונספט מוסכם לדור הבא של מרכזי יום
  • במידה ויזוהה מודל נוסף של חלופת מיסוד  - כנ"ל.

אבני דרך ב- 2016:

הקמת צוות פיתוח בין משרדי לשירותים תומכים בקהילה (שיכיל צוותי משנה על פי השירותים שיבחנו) לצורך קיום תהליך חשיבה מובנה על המודלים העתידיים שרוצים לקדם:

  • קהילות תומכות -  למידה ובחינה  של שינויים נוספים שנדרשים בקהילות תומכות (מעבר לפיילוטים הקיימים) וגיבוש מודל מוסכם יחד עם השותפים הרלוונטיים
  • מרכזי יום - שותפות בתהליך למידה ובחינה של השינויים הנדרשים לשדרוג מרכזי היום וגיבוש מודל מוסכם
  • מודלים שונים של רצף מסגרות לאנשים עם ירידה תפקודית בקהילה - למידה של מודלים קיימים בארץ ובחירת מודל , ניתוח אפקטיביות וישימות כלכלית

שותפים מרכזיים: 

  משרד הרווחה, משרד הבריאות, קופות החולים, ביטוח לאומי, רשויות מקומיות, עמותות וארגונים אחרים

תכניות להעלאת מודעות