פעילות גופנית וספורט עממי

פעילות גופנית וספורט עממי

מנהלת התכנית: אילת דגן

מטרת העל: פיתוח תחום עיסוק לקשישים בענפי ספורט עממי המופעל ע"י מתנדבים מבוגרים (נאמנים) העוברים הכשרה לתפקיד.

קהלי היעד: גברים ונשים מעל גיל 60 (בעיקר עצמאים). בפטאנק יש פעילות גם למבקרים במרכזי יום לקשיש.

גורם מממן: המשרד לשיוון חברתי