התנדבות בקהילות תומכות

התנדבות בקהילות תומכות

מנהלת התכנית: חני רוזה

מטרת העל: גיוס הפעלה והכשרה של מתנדבים לפעילות בתכנית

קהלי היעד: מתנדבים, חברי קהילה תומכת, צוות התכנית

גורם מממן: עמותות למען הזקן

גורם מפעיל: עמותות למען הזקן

גורם ממשיך: עמותות למען הזקן