גיוס והפעלת מתנדבים גמלאים באתרי מורשת

גיוס והפעלת מתנדבים גמלאים באתרי מורשת

מנהלת התכנית: חני רוזה

מטרת העל: הקמה, הכשרה והפעלה של מערך ארצי למתנדבים

קהלי היעד: מתנדבים גמלאים

גורם מממן: המועצה לשימור אתרים

גורם מפעיל: המועצה לשימור אתרים

גורם ממשיך: המועצה לשימור אתרים