קול הדורות

קול הדורות

מנהלת התכנית: חני רוזה

מטרת העל: יצירת תשתית ברת קיימא לפורום ארצי של ארגוני צעירים ויזמים חברתיים הפועלים בתחום הזקנה להרחבת פעילויות בין דוריות ושינוי מעמד הזקנים בחברה

קהלי היעד: ארגוני צעירים בפורום ובקהילה

גורם מממן: ללא

גורם מפעיל: מדרשת בני ציון