תחנה לבריאות הנפש, מגאר/מרר

תחנה לבריאות הנפש, מגאר/מרר

מיקוד: 
14930
טלפון: 
04-6780169 ,04-6781001
זמן מתן שרות: 
ביום א' 13.00-08.00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
בתי-חולים, משרד הבריאות
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש
סוג שירות: 
בריאות הנפש, מרפאות/מכונים/תחנות
מרפאה / יחידת יום פסיכוגריאטרית
שירותים ניתנים: 
אבחון פסיכיאטרי
טיפול פסיכיאטרי
ייעוץ/הדרכה לאנשי מקצוע
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות נפשיות/התנהגות/רגשיות
מחלות נפש כולל פסיכוזות
מספר מקומות: 
8888
מין: 
נקבה וזכר (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
חוות דעת מקצועית
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של קופת חולים
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
עובדים סוציאליים
פסיכיאטר