שלוותה, מרכז לבריאות הנפש, מרפאות מבוגרים, הוד השרון

שלוותה, מרכז לבריאות הנפש, מרפאות מבוגרים, הוד השרון

מיקוד: 
45100
טלפון: 
09-7478500, מרכזיה: 09-7478555
פקס: 
09-7478628
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 15.00-08.00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
בתי-חולים, קופת-חולים
שירותי בריאות כללית
פיקוח: 
משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש
סוג שירות: 
בריאות הנפש, מרפאות/מכונים/תחנות
מרפאה / יחידת יום פסיכוגריאטרית
שירותים ניתנים: 
אבחון פסיכולוגי
אבחון פסיכיאטרי
טיפול משפחתי/זוגי
טיפול סוציאלי
טיפול פסיכולוגי קליני
טיפול פסיכותיראפויטי
טיפול פסיכיאטרי
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
ריפוי בעיסוק
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
אכילת יתר, בולמיה
אנורקסיה נרבוזה
בעיות נפשיות/התנהגות/רגשיות
מחלות נפש כולל פסיכוזות
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אזור רישום

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מיועד לאלכוהוליסטים
לא מיועד למכורים לסמים
לא מיועד למפגרים
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
התחייבות כספית
חוות דעת מקצועית
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של קופת חולים
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1957
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פסיכולוגים
פסיכיאטר