שלוותה, מרכז לבריאות הנפש, אשפוז מבוגרים, הוד-השרון

שלוותה, מרכז לבריאות הנפש, אשפוז מבוגרים, הוד-השרון

מיקוד: 
45100
טלפון: 
מרכזיה: 09-7478555
פקס: 
09-7405452, מיון: 09-7478623
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
בתי-חולים, קופת-חולים
שירותי בריאות כללית
פיקוח: 
משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש
סוג שירות: 
בית חולים מחלקה פסיכו גריאטרית
שירותים ניתנים: 
אבחון פסיכולוגי
אבחון פסיכיאטרי
אשפוז יום
הערכה תפקודית
טיפול סוציאלי
טיפול פסיכותיראפויטי
טיפול פסיכיאטרי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
ריפוי בעיסוק
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות נפשיות/התנהגות/רגשיות
מחלות נפש כולל פסיכוזות
מספר מקומות: 
78
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות
אפיון הבעיה: 
בעיות נפשיות/התנהגות/רגשיות
מחלות נפש כולל פסיכוזות
מספר מקומות: 
114
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אין הגבלה על אזור מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מיועד למכורים לסמים
לא מיועד למפגרים
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
חוות דעת מקצועית
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של קופת חולים
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1957
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מרפאים במוסיקה/ בתנועה/ אמנות
מרפאים בעיסוק
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פסיכולוגים
פסיכיאטר