עמותת אלשרוק למען הקשישים, ערערה

עמותת אלשרוק למען הקשישים, ערערה

מיקוד: 
30026
טלפון: 
04-6352597, 04-6358162
פקס: 
04-6352595, 04-6356086
שעות פעילות המשרד: 
בשעות 15:30-16:30
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 08:00-17:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
משרד הרווחה
עמותה
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
משרד הרווחה, כולל מתן רשיון
רשות מקומית
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
העמותה למען הקשיש
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
טיולים
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
ספרייה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
120
מין: 
זכר
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1988
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מוסלמי
צוות מקצועי: 
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)