עמותת אלצהיימר ומחלות דומות, קבוצת תמיכה

עמותת אלצהיימר ומחלות דומות, קבוצת תמיכה

מיקוד: 
84000
טלפון: 
חפצי מלכה 08-6205177/5166, לדוברי רוסית אורית גולדברג 057-7956218
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
שרות טלפוני פגישות בימי שני הראשון בשחודש

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
ייעוץ טיפולי בטלפון / קו חם
תמיכה/ הכוון (מידע על זכויות/אפשרות טיפול)
שירותים ניתנים: 
הסברה/ עלון, דף קשר, ביטאון
הסברה/מרכז מידע/קו פתוח למידע
הפעלת מתנדבים לתמיכה הדדית/ייעוץ הדדי
פעילות לבני המשפחה
קבוצות תמיכה לבני המשפחה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
אלצהיימר
קשישים תשושי נפש
מספר מקומות: 
8888
מין: 
בני משפחה של בעלי הבעיה
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים