עמותת אלצהיימר ומחלות דומות, קבוצת תמיכה

עמותת אלצהיימר ומחלות דומות, קבוצת תמיכה

מיקוד: 
89011
טלפון: 
אסתי גיל-עד 08-9959926 , רותי אלטבר ייעוץ אישי 08-9951614
שעות פעילות המשרד: 
תיאום מראש
זמן מתן שרות: 
שירות טלפוני, וקבוצת תמיכה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
רשות מקומית
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
ייעוץ טיפולי בטלפון / קו חם
קבוצה לעזרה עצמית-מונחית
תמיכה/ הכוון (מידע על זכויות/אפשרות טיפול)
שירותים ניתנים: 
הסברה/ עלון, דף קשר, ביטאון
הסברה/מרכז מידע/קו פתוח למידע
הפעלת מתנדבים לתמיכה הדדית/ייעוץ הדדי
ייעוץ בטלפון/אוזן קשבת
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
פעילות לבני המשפחה
קבוצות הורים-מונחות
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
אלצהיימר
קשישים תשושי נפש
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
ישירות, תיאום מראש בטלפון
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים