סב-דן, בית סיעודי, תעסקה מוגנת , דן

סב-דן, בית סיעודי, תעסקה מוגנת , דן

מיקוד: 
12245
טלפון: 
04-6953838
פקס: 
04-6953999
זמן מתן שרות: 
א' עד ה' - 12:00-08:00 תעסוקה מוגנת יום ג' 17:30-19:00 – מועדון, 24 שעות ביממה - בית סיעודי

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
משרד הבריאות
קיבוץ/התנועה הקיבוצית
פיקוח: 
משרד הבריאות, כולל מתן רשיון
סוג שירות: 
בית אבות
בית חולים לחולים כרוניים/גריאטרי
בית סיעודי בקיבוצים
שירותי תעסוקה
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
גינה/חצר
הערכה תפקודית
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול במוסיקה
טיפול מונע
טיפול סוציאלי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מחלקה סיעודית
מספרה/מניקור
מרפאה
פעילות חברתית/פנאי
ריפוי בעיסוק
שירותי כביסה למקבלי השירות בלבד
שירותי עזרה ביתית
תעסוקה מוגנת
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
מספר מקומות: 
18
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אין הגבלה על אזור מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1983
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מטפלים/ות
מרפאים בעיסוק
עובדים סוציאליים
צוות לילה (מס' אנשים שגרים/בתפקיד)
רופא כללי/פנימי