מרכז רפואי ברזילי, מרכז קהילתי לבריאות הנפש, מחלקת אשפוז וטיפולי יום

מרכז רפואי ברזילי, מרכז קהילתי לבריאות הנפש, מחלקת אשפוז וטיפולי יום

מיקוד: 
78306
טלפון: 
08-6745394; 08-6745593, 08-6745399, 08-6745429, 08-6745103
פקס: 
08-6745255
זמן מתן שרות: 
מרפאות א'-ה' 15,00-08,00 במחלקה 24 שעות ביממה במעון בימים א',ג',ה' 15,00-08,00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
בתי-חולים, משרד הבריאות
משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש
פיקוח: 
משרד הבריאות, כולל מתן רשיון
משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש
סוג שירות: 
בית חולים מחלקה פסיכו גריאטרית
מרפאה / יחידת יום פסיכוגריאטרית
שירותים ניתנים: 
אבחון פסיכיאטרי
הסברה, ימי עיון
טיפול פסיכולוגי
טיפול פסיכיאטרי
ייעוץ/הדרכה לאנשי מקצוע
מועדון
ריפוי בעיסוק
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
מחלות נפש כולל פסיכוזות
מספר מקומות: 
30
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
התחייבות כספית
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של קופת חולים
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1971
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מזכירות ואדמיניסטרציה
מרפאים בעיסוק
סמינריסטים/סטודנטים (ע''ס/פסיכולוגיה/פיסיו')
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פסיכולוגים
פסיכיאטר