מרכז לבריאות הנפש, לב-השרון

מרכז לבריאות הנפש, לב-השרון

מיקוד: 
42815
טלפון: 
09-8681111
פקס: 
09-8645054
שעות פעילות המשרד: 
יום ו' 13:00-08:00 ימים א'-ה' 15:00-08:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
בתי-חולים, משרד הבריאות
פיקוח: 
משרד הבריאות, כולל מתן רשיון
משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש
סוג שירות: 
בית חולים מחלקה פסיכו גריאטרית
מרפאה / יחידת יום פסיכוגריאטרית
שירותים ניתנים: 
אבחון סוציאלי
אבחון פסיכולוגי
אבחון פסיכיאטרי
אשפוז יום
הדרכה בפעילויות יום-יום
הסברה, ימי עיון
הקניית הרגלי עבודה
השמה בתעסוקה ומעקב
התעמלות
חוגים
חונכים/ מתנדבים
טיפול ב PLAY THERAPY/פסיכודרמה/ביבליותראפיה
טיפול באמנות
טיפול בתנועה
טיפול משפחתי/זוגי
טיפול סוציאלי
טיפול פסיכולוגי קבוצתי
טיפול פסיכולוגי קליני
טיפול פסיכיאטרי
ייעוץ והכוון בתעסוקה
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
ייעוץ/הדרכה לאנשי מקצוע
מועדון
משחקייה
ריפוי בעיסוק
תעסוקה מוגנת
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות נפשיות/התנהגות/רגשיות
מחלות נפש כולל פסיכוזות
מספר מקומות: 
300
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אזור רישום
אפיון הבעיה: 
מחלות נפש כולל פסיכוזות
מספר מקומות: 
30
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אזור רישום

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
באמצעות מקום טיפול קודם
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
חוות דעת מקצועית
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הבריאות
נגישות: 
תחבורה צבורית לא סדירה/תדירות נמוכה
וותק השירות: 
1961
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אחיות
מזכירות ואדמיניסטרציה
מרפאים בעיסוק
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
פסיכולוגים
פסיכיאטר
רופא אחר (ראה פירוט נוסף בקוד %7)
רוקח/פרמקולוג
שירותים טכניים (כולל עובד מעבדה)