מרכז יום לקשיש, כפר טמרה

מרכז יום לקשיש, כפר טמרה

ת.ד 314
מיקוד: 
24930
טלפון: 
04-9944144, 04-9945046
פקס: 
04-9941084
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:00-16:00
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 08:00-14:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מרכז יום לקשיש
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
הסעות למקבלי השירות בלבד
התעמלות
חוגים
טיולים
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
טיפול סוציאלי
מעקב רפואי/מונע
פיסיותראפיה
פעילות חברתית/פנאי
ריפוי בעיסוק
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
70
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח סוציאלי
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של ביטוח לאומי (חוק סיעוד)
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
תשלום יומי או לפי שעות
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי