מפעל תפארת ישראל לקשישים, מזכרת בתיה

מפעל תפארת ישראל לקשישים, מזכרת בתיה

מיקוד: 
76804
טלפון: 
במחלקה: 08-9340019, 08-9340032
זמן מתן שרות: 
4 ימים בשבוע

מידע כללי

סוג שירות: 
שירותי תעסוקה
שירותים ניתנים: 
התעמלות
טיולים
פעילות חברתית/פנאי
תעסוקה מוגנת
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
נקבה וזכר (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
וותק השירות: 
1996
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי