מכון פיסיותראפיה, קיבוץ גבעת ברנר

מכון פיסיותראפיה, קיבוץ גבעת ברנר

מיקוד: 
60948
טלפון: 
08-9443698
זמן מתן שרות: 
לפי תיאום מיוחד

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
קיבוץ/התנועה הקיבוצית
סוג שירות: 
מכון/יחידה לפיסיותראפיה
שירותים ניתנים: 
אבחון התפתחותי
הערכה תפקודית
פיסיותראפיה
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל מערכת השלד שריר ורקמה חיבורית
מוגבלות בניידות מכל סיבה שהיא
מוגבלות מוטורית(כולל נוירומוסקולרית/אורתופדית)
פגיעות
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אין הגבלה על אזור מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות רופא
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של קופת חולים
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1996
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)