מועדון קשישים, מאור, מ.א. מנשה

מועדון קשישים, מאור, מ.א. מנשה

מיקוד: 
38830
טלפון: 
04-6324130 במחלקה לשרותים חב'
פקס: 
04-6324130,
זמן מתן שרות: 
יום אחד בשבוע

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
חוגים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
נקבה
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
נגישות: 
נגישות טובה
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי