מועדון קשישים, ג'סר א זרקא

מועדון קשישים, ג'סר א זרקא

מיקוד: 
37858
טלפון: 
04-6264826, המחלקה לשירותים חברתיים: 04-6329000
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:00-12:00
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 08:00-12:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
משרד הרווחה
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חוגים מחוץ לשירות
חונכים/ מתנדבים
טיולים
טיפול סוציאלי
מועדון
סיוע חומרי (כספי/הספקת ציוד אישי, ביתי)
ספרייה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
25
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום מסובסד
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1987
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מוסלמי
צוות מקצועי: 
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים