מועדון קשישים, גן שמואל, מ.א. מנשה

מועדון קשישים, גן שמואל, מ.א. מנשה

מיקוד: 
38810
טלפון: 
04-6324130
פקס: 
04-6324130
זמן מתן שרות: 
שעתיים ביום אחד בשבוע

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
קיבוץ/התנועה הקיבוצית
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
60
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
נגישות: 
נגישות טובה
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים