מועדון קשישים, איכסאל

מועדון קשישים, איכסאל

מיקוד: 
16920
טלפון: 
04-6463572/3
פקס: 
04-6464881
שעות פעילות המשרד: 
בימים ב-ה 8:00-16:00
זמן מתן שרות: 
כל ימי השבוע שעות 9:00-12:00,16:00-18:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הסעות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חינוך לבריאות
טיולים בתשלום נוסף
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
נופש למקבלי השירות בתשלום נוסף
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
105
מין: 
זכר
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות
אפיון הבעיה: 
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1990
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מוסלמי
צוות מקצועי: 
רכז הדרכה/תרבות(שלא צוין אחרת בכ''א)