מועדון קשישים שכונה מזרחית,

מועדון קשישים שכונה מזרחית,

מיקוד: 
30012
טלפון: 
(04-9501847/8;בלשכה)
זמן מתן שרות: 
בימים ב-שבת בשעות 8:00-17:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
טיולים בתשלום נוסף
ספרייה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
30
מין: 
זכר
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מיועד לחבר רשום (קופ''ח/אגודה/ארגון)
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1987
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
עובדים סוציאליים