מועדון קשישים כפר יעבץ,

מועדון קשישים כפר יעבץ,

מיקוד: 
45830
טלפון: 
09-7961482
זמן מתן שרות: 
בימים ב'ד' בשעות אחה''צ

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
משרד החינוך והתרבות
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
נופש/קייטנה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
נקבה
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
דוברי תימנית
איפיון דתי: 
דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים
מורים/ות מקצועיים