מועדון קשישים דוכיפת, במתנ''ס בית אשכול, גבעת המורה

מועדון קשישים דוכיפת, במתנ''ס בית אשכול, גבעת המורה

מיקוד: 
18100
טלפון: 
04-6591005
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
בימים א-ו 8:00-12:00 כל יום יש פעילות גם בערב.

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
הסוכנות היהודית
מתנ''ס
פיקוח: 
הסוכנות היהודית
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
אולפן לעברית
גינה/חצר
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1990
שפות: 
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים חברתיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים