מועדון קשישים אלמדאפה, דלית אל כרמל

מועדון קשישים אלמדאפה, דלית אל כרמל

מיקוד: 
30056
טלפון: 
04-8395659
פקס: 
04-8395659
זמן מתן שרות: 
ב',ד', ו' בשעות 09:00-12:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
הפעלת מתנדבים לתמיכה הדדית/ייעוץ הדדי
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חינוך לבריאות
טיולים בתשלום נוסף
נופש למקבלי השירות בתשלום נוסף
ספרייה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
180
מין: 
זכר
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1990
שפות: 
דוברי עברית
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)