מועדון לקשישים

מועדון לקשישים

מיקוד: 
20188
טלפון: 
04-9888613
פקס: 
04-9888234
זמן מתן שרות: 
בימים א-ה בשעות 8:00-15:00 אותן שעות פעילות אך יש הפרדה גברים-נשים

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הסברה, ימי עיון
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חוגים
חינוך לבריאות
טיולים
מועדון
משחקייה
נופש/קייטנה למקבלי השירות
ספרייה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
120
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1994
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)