מועדון לקשיש, שבלי

מועדון לקשיש, שבלי

מיקוד: 
16805
טלפון: 
04-6765550
פקס: 
04-6765140
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:00-14:00
זמן מתן שרות: 
א-ה 8:00-12:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
מתנ''ס
פיקוח: 
הגורם המפעיל
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
טיולים בתשלום נוסף
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
40
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1995
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
מדריכים חברתיים
מזכירות ואדמיניסטרציה
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)