מועדון לקשיש, מעיליא

מועדון לקשיש, מעיליא

מיקוד: 
25140
טלפון: 
(04-9979522;טל' במועצה)
שעות פעילות המשרד: 
ב'-שבת 08:30-14:00, 16:00-19:00
זמן מתן שרות: 
בימים ב-שבת בשעות 8:30-14:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חינוך לבריאות
טיולים בתשלום נוסף
משחקייה
נופש למקבלי השירות בתשלום נוסף
ספרייה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
70
מין: 
נקבה וזכר (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1985
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
נוצרי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)