מועדון ותיקים, מושב ניר צבי, מ.א. עמק לוד

מועדון ותיקים, מושב ניר צבי, מ.א. עמק לוד

מיקוד: 
72905
טלפון: 
08-9227664,
זמן מתן שרות: 
ביום ג' 16:00-22:00 ימים ב'ה' 18:00-19:00 יום א' 16:00-20:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
התעמלות
חוגים
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1994
שפות: 
דוברי אנגלית
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים