מועדון ותיקים, כפר-בילו, מ.א. גזר

מועדון ותיקים, כפר-בילו, מ.א. גזר

מיקוד: 
76965
טלפון: 
08-9411740 מזכירות
זמן מתן שרות: 
בימי ג' בשעות 16:00-18:00 הרצאות במועדים לא קבועים

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
גינה/חצר
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
30
מין: 
נקבה וזכר (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
וותק השירות: 
1975
שפות: 
דוברי אידיש
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים
מתנדבים