מועדון הקשישה, ראמה

מועדון הקשישה, ראמה

מיקוד: 
30055
טלפון: 
04-9986507 ברווחה
פקס: 
04-9986507
שעות פעילות המשרד: 
ב'-שבת 14:00-18:00, 09:00-12:00
זמן מתן שרות: 
ב-שבת 9:00-12:00,16:00-19:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
טיולים בתשלום נוסף
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
נופש למקבלי השירות בתשלום נוסף
ספרייה
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
150
מין: 
נקבה
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
מדרגות
וותק השירות: 
1983
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
מתנדבים
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)