דברה, אגודה למען נפגעי אפידרמוליזיס בולוזה (E.B), חבצלת השרון

דברה, אגודה למען נפגעי אפידרמוליזיס בולוזה (E.B), חבצלת השרון

מיקוד: 
42937
טלפון: 
09-8666003
זמן מתן שרות: 
לפי תיאום מיוחד

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
שדולה לקידום מודעות/ הסברה/ חקיקה
תמיכה/ הכוון (מידע על זכויות/אפשרות טיפול)
שירותים ניתנים: 
אבחון רפואי מחוץ לשירות
הסברה, ימי עיון
הפעלת איתור בקהילה
הפעלת ייעוץ רפואי
טיפול מונע מחוץ לשירות (הפניה)
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
סדנאות, הרצאות למשפחה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
אפידרמוליזיס בולוזה / פמפיגוס
מספר מקומות: 
8888
מין: 
בני משפחה של בעלי הבעיה
אזור מגורים: 
ארצי
אפיון הבעיה: 
אפידרמוליזיס בולוזה / פמפיגוס
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
ארצי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות, פנייה בכתב
ישירות, תיאום מראש בטלפון
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים