בית אשלים מחלקה סיעודית, אפיקים

בית אשלים מחלקה סיעודית, אפיקים

מיקוד: 
15148
טלפון: 
04-6754196, 04-6754699
פקס: 
04-6754697
שעות פעילות המשרד: 
א' - ו' 07:00-16:00
זמן מתן שרות: 
בית סיעודי -24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
קיבוץ/התנועה הקיבוצית
פיקוח: 
משרד הבריאות, כולל מתן רשיון
סוג שירות: 
בית אבות
בית חולים לחולים כרוניים/גריאטרי
בית סיעודי בקיבוצים
שירותים ניתנים: 
אבחון רפואי
ארוחות למקבלי השירות בלבד
גינה/חצר
הסעות למקבלי השירות בלבד
הערכה תפקודית
התעמלות
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול רפואי
טיפול שיניים
טיפול שיניים בתשלום נוסף
מועדון
מחלקה סיעודית
מרפאה
מרפאת שיניים
פדיקור
פיסיותראפיה
פעילות חברתית/פנאי
שירותי כביסה למקבלי השירות בלבד
תעסוקה מוגנת
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
33
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אין הגבלה על אזור מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מיועד לחולים מחלת נפש פעילה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
באמצעות משרד הבריאות
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הבריאות
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1973
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
אחיות
דיאטנית
מטפלים/ות
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מרפאים בעיסוק
עובד/ת תעסוקה
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)
עובדים סוציאליים
צוות לילה (מס' אנשים שגרים/בתפקיד)
רופא גריאטרי
רופא כללי/פנימי