מרכז אשל להשתלמות והדרכה ע"ש גליקמן, קרית ביאליק

מרכז אשל להשתלמות והדרכה ע"ש גליקמן, קרית ביאליק

מרכזי אשל להשתלמות והדרכה ע"ש גליקמן, הינם המוסדות הלימודיים המרכזיים בהכשרת עובדים בתחום הזקנה.
הסניף הצפוני הוקם בקרית ביאליק בסוף שנת 2005.
 
המרכזים  מהווים מוקד ארצי לרשת הפעולות המסועפת להכשרה, להשתלמות ולפיתוח משאבי אנוש של אשל, ובהם:
- הכשרת מומחים לטיפול באוכלוסייה המבוגרת.
- עידוד הוראת נושא הזקנה במוסדות להשכלה גבוהה ובמסגרות להכשרת עובדים בשדה.
- פיתוח תכניות השתלמות והדרכה פנים מוסדיות לעידוד למידה ארגונית.
- מתן מלגות לעידוד השתלמות ולרכישת ידע חדשני בעבודה עם זקנים.
- פיתוח והפצה של ערכות הוראה והדרכה, סרטי הדרכה ועזרי לימוד.
- פיתוח תכניות הכשרה  לעובדים ומנהלים.
- פיתוח תכניות לימודי המשך והשלמת ידע בנושא הזקנה  למנהלים  ולאנשי מקצוע מתחומים  שונים.
- ארגון וביצוע קורסים והשתלמויות באמצעות מרכז אשל להשתלמות והדרכה.
- פרישה ארצית של רשת תכניות השתלמות והדרכה לעובדים עם זקנים ולמענם באמצעות שלוחות,ופרישה לפריפריה.
- הדרכה ויעוץ הדרכתי ברמה בינלאומית.
מידע על קורסים והכשרות של מרכז אשל להשתלמות והדרכה - ניתן למצוא במאגר הקורסים באתר זה.http://www.eshelnet.org.il/he/course.php
 
כמו כן ניתן להזמין חוברת מידע על תוכניות הכשרה והשתלמות בכל אחד מהמרכזים:
תל השומר: טלפון - 03-5343379 באמצעות רונית עמר או עינת חלץ-כהן . דואל: [email protected]
קרית ביאליק : טלפון - 04-8400448 באמצעות מירית קארו דואל: [email protected]