מרכז אשל להשתלמות והדרכה ע"ש גליקמן, תל השומר

מרכז אשל להשתלמות והדרכה ע"ש גליקמן, תל השומר

מרכזי אשל להשתלמות והדרכה ע"ש גליקמן, הינם המוסדות הלימודיים המרכזיים בהכשרת עובדים בתחום הזקנה.
הסניף המרכזי הממוקם במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל-השומר, הוקם בשנת 1988.
 
המרכזים  מהווים מוקד ארצי לרשת הפעולות המסועפת להכשרה, להשתלמות ולפיתוח משאבי אנוש של אשל, ובהם:
- הכשרת מומחים לטיפול באוכלוסייה המבוגרת.
- עידוד הוראת נושא הזקנה במוסדות להשכלה גבוהה ובמסגרות להכשרת עובדים בשדה.
- פיתוח תכניות השתלמות והדרכה פנים מוסדיות לעידוד למידה ארגונית.
- פיתוח תכניות הכשרה  לעובדים ומנהלים.
- פיתוח תכניות לימודי המשך והשלמת ידע בנושא הזקנה  למנהלים  ולאנשי מקצוע מתחומים  שונים.
- ארגון וביצוע קורסים והשתלמויות באמצעות מרכז אשל להשתלמות והדרכה.
- פרישה ארצית של רשת תכניות השתלמות והדרכה לעובדים עם זקנים ולמענם באמצעות שלוחות,ופרישה לפריפריה.
- הדרכה ויעוץ הדרכתי ברמה בינלאומית.
מידע על קורסים והכשרות של מרכז אשל להשתלמות והדרכה - ניתן למצוא במאגר הקורסים באתר זה.http://www.eshelnet.org.il/courses