מטפלים בני משפחה בעולם העבודה

מטפלים בני משפחה בעולם העבודה

מנהלת התכנית: תמר בסביץ

מטרת העל: 1.קידום מודעות והכרה בנושא 2.לספק לארגוני מעסיקים כלים לטיפול בתופעת ה- caregiving ולהפחית את תחושת העומס והקונפליקט בין עבודה וטיפול בקרוב זקן

קהלי היעד:

1. עובדים המתמודדים עם טיפול בקרוב זקן
2. מנהלים ישירים
3. הנהלת הארגון

גורם מממן: Caregivers Israel

גורם מפעיל: Caregivers Israel

גורם ממשיך: Caregivers Israel