תכניות בדידות - קול קורא

תכניות בדידות - קול קורא

מנהלת התכנית: אילנית שטיינברגר

מטרת העל: פיתוח תכניות חדשניות אשר מיועדות לסייע לזקנים בהתמודדותם עם תחושת הבדידות והפחתתה תוך נקיטת דרכי פעולה ושיטות התערבות שנמצאו אפקטיביות לטיפול בתופעה.

קהלי היעד: זקנים שיאותרו כבודדים באמצעות כלי הערכה

גורם מממן: ביטוח לאומי

גורם מממן: משרד הרווחה

גורם ממשיך: משרד הרווחה