טיפול משולב לזקן בקהילה

טיפול משולב לזקן בקהילה

מטרה מרכזית:

בניית תכנית טיפול מותאמת אישית לזקנים במצבים מורכבים, ללא תמיכה משפחתית, תוך תאום טיפול בין כל השירותים בקהילה ובעיקר בין מערכות הבריאות והרווחה.

קהל היעד:

זקנים במצבים מורכבים הגרים בקהילה

גורם מממן:

קרן הסיעוד של ביטוח לאומי 

פיילוט בישובים: אשקלון, ירושלים, נתיבות

יעדים מרכזיים

  • הקמה וביצוע של תכניות פיילוט ב 4 רשויות: ירושלים אשקלון נתיבות ושדות נגב אשר במסגרתן יטופלו 600 זקנים במהלך שנתיים.
  • הפיילוט יכלול הקמת יחידות מקצועיות של תאום טיפול הכוללות אח/ות ועו"ס מתאמי טיפול, העובדים תוך ראייה הוליסטית של צרכי הזקן באופן מקיף.
  • פיתוח מודל הפעלה, כולל מודל תקציבי ליצירת המשכיות והטמעה.

התכנית מלווה במחקר.

התכנית בשיתוף קרן סיעוד במוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות וקופות החולים.