גמלת סיעוד

גמלת סיעוד

התאמת שירותי הקהילה התומכת לזקנים זכאי גמלת סיעוד החברים בה על מנת לאפשר להם מענה אינטגרטיבי לצרכיהם המגוונים ושימוש בשעות גמלת סיעוד לצורך מימון התכנית.

תכניות להעלאת מודעות