מודל קהילתי לבני משפחה מטפלים בזקנים

מודל קהילתי לבני משפחה מטפלים בזקנים

מנהלת התכנית: תמר בסביץ

מטרת העל: מתן מענה מתמשך וכוללני למטפלים עיקריים בזקנים, לשם הקלה בנטל הטיפול. הנעת שינוי עירוני בתפיסת התפקיד של בני המשפחה המטפלים העיקריים ובמתן השירות להם כאוכלוסיית יעד.

קהלי היעד: בני משפחה המהווים מטפלים לא פורמליים בקרוביהם זקנים, אנשי מקצוע העובדים עם זקנים ובני משפחה בקהילה, מתנדבים.

גורם מממן: הקרן למפעלים מיוחדים, המוסד לביטוח לאומי

גורם מפעיל: העמותה למען הקשיש בת ים, העמותה למען הקשיש בני ברק

גורם ממשיך: רשויות מקומיות