פרק ו' כניסה לרכבת בקלנועית

פרק ו' כניסה לרכבת בקלנועית

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הגיעה לסיכום עם רכבת ישראל בדבר כניסה לרכבת בקלנועית. אדם עם מוגבלות המתנייד בקלנועית יחיד (במידות 120X80) יוכל להיכנס למתחם הרכבת וכן לרכבת עצמה, כל עוד משקל האדם והקלנועית יחד אינו עולה על 250 ק"ג. נהג הקלנועית  לא יצרך להציג תעודת נכה כתנאי לעלייתו לרכבת.  ההסדר האמור יחול לתקופת ניסיון שתימשך כשנה, מחודש מרס 2011 עד פברואר 2012.

לשם בירור התחנות הנגישות ותיאום הנסיעה בקלנועית ברכבת  (לצורך סיוע בעליה ובירידה ושמירת מקום ישיבה בקרון נגיש) ניתן לפנות למוקד הרכבת   5770* ובאתר:

http://www.rail.co.il/HE/support/access/Pages/access.aspx#paragraphtitle4

הסבר על פרקי החוק